Twój weryfikator

gazów cieplarnianych

GHG Professional sp. z o.o. jest jednostką świadczącą wyłącznie usługi weryfikacyjne
i szkoleniowe związane z EU ETS i odnawialnymi źródłami energii.

Bardzo miło nam poinformować Państwa, iż GHG Professional Sp.z o.o. w trzecim okresie funkcjonowania systemu EU ETS weryfikowała instalacje ze wszystkich grup emisji (A,B,C) określonych w Ustawie z dnia 12 czerwca 2015.

Obecnie GHG Professional Sp. z o.o. jest jedną z wiodących jednostek w zakresie weryfikacji raportów rocznych emisji gazów cieplarnianych. Dotychczas przeprowadziliśmy weryfikacje we wszystkich rodzajach działalności wymienionych w zakresie akredytacji:
  • produkcja lub obróbka metali żelaznych, w tym stopów żelaznych,
  • produkcja lub obróbka metali nieżelaznych, w tym produkcja stopów,
  • produkcja płyt gipsowo-kartonowych,
  • produkcja sadzy,
  • produkcja kwasu azotowego,
  • produkcja amoniaku,
  • produkcja chemikaliów organicznych luzem,
  • produkcja wodoru i gazu do syntezy,
  • produkcja węglanu sodowego oraz wodoro węglanu sodu.
Nasza komunikatywność i doświadczenie pozwalają na analizę indywidualnych systemów monitorowania zużycia paliw i surowców.