Twój weryfikator

gazów cieplarnianych

Nasza oferta:
  • Weryfikacje emisji gazów cieplarnianych w ramach EU ETS
  • Weryfikacje danych zawartych we wniosku o przyznanie rekompensat zgodnie z ustawą z dnia 9 lipca 2019 r. o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych
  • Szkolenia związane z ww. tematyką oraz efektywnością energetyczną i odnawialnymi żródłami energii
w celu uzyskania kokretnej oferty prosimy o kontakt.