GHG Professional Sp. z o.o.

Umiejętności

Doświadczenie

Profesjonalne podejście

Kim jesteśmy?

GHG Professional Sp. z o.o. jest jednostką świadczącą wyłącznie usługi weryfikacyjne i szkoleniowe związane z EU ETS oraz odnawialnymi źródłami energii. Istniejącą na rynku już od 2009 roku.
Obecnie GHG Professional Sp. z o.o. jest jedną z wiodących jednostek w zakresie weryfikacji raportów rocznych emisji gazów cieplarnianych oraz wniosków o przyznanie rekompensat dla sektorów energochłonnych.

Oferta

Weryfikacje

Szkolenia